Log ind   |  
Kontakt Minimer

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk

Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge

Bestyrelse Minimer

Formand
Erik Krøll
Paulsvej 12

Kasserer
Jørgen Sørensen
Hvedevej 8

Sekretær
Nils Ernstved
Rådalsvej 53

Bestyrelsesmedlem
Thomas Bo Jensen
Kløvervej 41

Bestyrelsemedlem
Claus Larsen
Bogfinkevej 10

1. suppleant
Kim Boddum

2. suppleant
Knud Østberg

Intern revisor
Claire Rasmussen

Intern revisor suppleant
Flemming Husted


Copyright Rambøll Danmark A/S